Mô Tả Dự Án

Trước năm 2028 Mộc Gia trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành thuê và cho thuê trên toàn quốc, đồng thời mở rộng và khai thác tối đa hệ sinh thái để trở thành tập đoàn đa ngành ở nhiều loại hình dịch vụ như: F&B, du lịch, coworking, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

HẠNG MỤC DỰ ÁN

  • Sáng tạo nội dung
  • Quản lý Quảng cáo

KẾT QUẢ DỰ ÁN

Hoàn thành đầy đủ các hạng mục công việc, đảm bảo KPI cho khách hàng.

  • Đảm bảo 100% lượng Mess đổ về