Mô Tả Dự Án

  Tổ chức Giáo dục và Đào tạo PTI  là đơn vị đào tạo Doanh nhân hàng đầu Việt Nam với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, với mục tiêu trở thành tổ chức hàng đầu trong chuỗi giá trị Đào tạo nghề nghiệp, công nghệ tổ chức và tinh hoa quản trị.

HẠNG MỤC DỰ ÁN

  • Sáng tạo nội dung
  • Quản lý Quảng cáo

KẾT QUẢ DỰ ÁN

Hoàn thành đầy đủ các hạng mục công việc, đảm bảo KPI cho khách hàng.

  • Lượt mess đổ về đạt 125%
  • Tỷ lệ chuyển đổi đạt 20%