Hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp

Hoạch định chiến lược là gì

Hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn đang tìm hiểu về hoạch định chiến lược và cách xây dựng một quy trình hiệu quả? Hoạch định chiến lược là quá trình tạo ra một kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Để xây dựng một quy trình hoạch định chiến lược hiệu quả, bạn cần tuân thủ quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Act).

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các bước hoạch định chiến lược và làm thế nào để áp dụng PDCA trong quá trình này. Việc hoạch định chiến lược là cực kỳ quan trọng đối với việc duy trì và phát triển doanh nghiệp, vì vậy hãy đọc bài viết này để biết thêm chi tiết nhé!

Hoạch định chiến lược là gì?

hoạch định chiến lược (Strategic Planning) là quá trình nghiên cứu và phân tích các yếu tố về môi trường, cơ hội, mục tiêu và đối thủ cạnh tranh. Từ việc thu thập dữ liệu, các nhà quản lý có thể đặt ra các mục tiêu chiến lược và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó một cách tốt nhất.

Mục tiêu chính của việc hoạch định chiến lược là đảm bảo sự đồng thuận giữa nhân viên trong tổ chức và các bên liên quan về kết quả dự kiến. Ngoài ra, việc hoạch định chiến lược còn giúp nhà quản lý đánh giá và điều chỉnh kế hoạch một cách phù hợp để phản ứng với sự biến động không ngừng của thị trường.

Hoạch định chiến lược là gì
Hoạch định chiến lược là gì?

5 bước thức hiện một kế hoạch hoạch định chiến lược

Bước 1: Thiết lập các mục tiêu chính

Để bắt đầu quá trình lập kế hoạch chiến lược, bước đầu tiên là thiết lập các mục tiêu hoặc mục đích mà công ty muốn đạt được trong tương lai. Các mục tiêu phải thực tế và được định lượng để chính xác thể hiện những gì mà công ty mong muốn đạt được, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, thị phần, và tái đầu tư. Khi thiết lập các mục tiêu này, cần xem xét đến nguyện vọng của cổ đông, khả năng tài chính và cơ hội có thể có trong tương lai.

Bước 2: Đánh giá tổng quan

Để đánh giá một công ty, cần phải xem xét hai lĩnh vực quan trọng: Đánh giá môi trường kinh doanh và Đánh giá nội lực.

  • Đánh giá môi trường kinh doanh đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ càng để xác định những yếu tố nào trong môi trường hiện tại đang mang lại nguy cơ hoặc cơ hội cho mục tiêu và chiến lược của công ty. Các yếu tố này có thể bao gồm kinh tế, các sự kiện chính trị, công nghệ, áp lực thị trường, quan hệ và xã hội.
  • Đánh giá nội lực bao gồm phân tích đầy đủ các điểm mạnh và điểm yếu của công ty về các mặt sau: Quản lý, Marketing, tài chính, hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D). Việc đánh giá nội lực giúp xác định được những điểm cần cải thiện và những điểm nổi bật, từ đó giúp công ty tập trung vào những mặt mạnh của mình và giải quyết những vấn đề cần thiết.

Bước 3: Bắt đầu xây dựng chiến lược

Sau khi hoàn thành bước đánh giá, quá trình hoạch định sẽ tiếp tục với giai đoạn lựa chọn. Để đưa ra quyết định lựa chọn, cần cân nhắc cả các yếu tố nội tại và bên ngoài của dự án. Quyết định lựa chọn thường được dựa trên tất cả các thông tin liên quan được thu thập trong quá trình đánh giá. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định đúng đắn, các yếu tố như chi phí, nguồn lực, thời gian và khả năng chi trả cũng cần được xem xét kỹ lưỡng.

Bước 4: Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược bao gồm hai giai đoạn quan trọng: tổ chức và chính sách. Giai đoạn tổ chức liên quan đến việc sắp xếp con người và tài nguyên nhằm hỗ trợ cho lựa chọn chiến lược. Trong khi đó, giai đoạn chính sách tập trung vào việc phát triển các chính sách chức năng nhằm tăng cường và chi tiết hóa chiến lược đã chọn. Hai giai đoạn này đều rất quan trọng và tương quan với nhau trong quá trình triển khai kế hoạch chiến lược.

Bước 5: Đánh giá và kiểm soát thực hiện kế hoạch

Trong quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh, các nhà quản lý cấp cao phải xác định xem chiến lược đã chọn có đáp ứng được các mục tiêu của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hay không. Điều này bao gồm việc kiểm soát ngân sách và quản lý thông thường nhưng cũng bổ sung thêm về quy mô.

Ngoài ra, trong quá trình đặt ra các mục tiêu, các yếu tố như mong muốn của cổ đông, khả năng tài chính và cơ hội nên được xem xét. Đánh giá các điểm mạnh và yếu bên trong doanh nghiệp cũng là một phần quan trọng trong việc định hình chiến lược. Sau đó, để thực hiện chiến lược đã chọn, tổ chức tài nguyên và phát triển các chính sách chức năng cũng là rất quan trọng.

Những hoạt động hoạch định chiến lược chính trong kinh doanh

Hoạt động hoạch định chiến lược
Hoạt động hoạch định chiến lược

Hoạch định chiến lược bán hàng

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển kinh doanh, hoạch định chiến lược bán hàng là hoạt động không thể thiếu. Một chiến lược bán hàng tối ưu sẽ giúp cho nhà quản lý có thể giải quyết nhiều bài toán liên quan đến sản phẩm, bao gồm: tập trung vào loại sản phẩm nào, sử dụng cách thức bán hàng nào hiệu quả nhất, và chọn công cụ nào để bán sản phẩm.

Nắm vững chiến lược bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng, nâng cao lợi nhuận và đạt được sự phát triển bền vững.

Hoạch định chiến lược Marketing

Chiến lược Marketing được định nghĩa là quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng các kế hoạch tiếp thị nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm hoặc dịch vụ khi chúng ta muốn thâm nhập vào thị trường. Khi thực hiện chiến lược này, các nhà quản trị có thể xác định các phương pháp tập trung vào từng thị trường mục tiêu để tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Hoạch định chiến lược PR

Một chiến lược quản trị có thể tạo ra một kế hoạch phát triển thương hiệu bằng cách sử dụng các phương tiện quảng cáo, quảng bá thương hiệu để xây dựng lòng tin của khách hàng và nâng cao nhận thức về sản phẩm, từ đó giúp sản phẩm được biết đến và đạt được uy tín trong thị trường.

Hoạch định chiến lược nhân sự

Trong một chiến dịch bán hàng, nhân sự vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của tổ chức. Tạo ra một kế hoạch chiến lược nhân sự là việc mà các nhà quản trị sẽ xác định các chính sách, kế hoạch sử dụng nhân sự cho các công việc cụ thể để đạt được hiệu quả tốt nhất. Kế hoạch này giúp đảm bảo rằng công việc được thực hiện bởi nhân sự phù hợp và hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất cho tổ chức.

Hoạch định chiến lược kinh doanh

Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp tạo ra kế hoạch ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của tổ chức. Nhà quản trị sẽ xác định được mục tiêu cụ thể, phương pháp triển khai và các công cụ để đánh giá tiến độ và hiệu suất làm việc của nhân viên kinh doanh.

Vai trò của hoạch định chiến lược trong sự phát triển của doanh nghiệp

Để hoạch định chiến lược phát triển cho doanh nghiệp thành công, cần đưa ra mục tiêu phát triển tổng quát cho toàn công ty, điều này bao gồm tình hình thị trường, lĩnh vực hoạt động liên quan và ảnh hưởng của tình hình kinh tế trong nước. Ngoài ra, cần tổng hợp các chính sách để đạt được mục tiêu đó. Chức năng của chiến lược phát triển bao gồm phát triển và quản lý phát triển.

Vai trò của hoạch định chiến lược trong kinh doanh
Vai trò của hoạch định chiến lược trong kinh doanh

 

Để đảm bảo sự thành công, chiến lược phát triển cần luôn bám sát các đặc tính cơ bản như:

  • Tính hệ thống: là một yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch chiến lược để đảm bảo sự ổn định trong quá trình xây dựng và triển khai. Các chiến lược gia cần nhận thức rằng mọi vấn đề, nhiệm vụ và mục tiêu được đề ra trong chiến lược đều ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, chỉ tập trung vào một mặt của vấn đề mà bỏ qua các yếu tố khác có thể gây rối loạn cho toàn bộ hệ thống chiến lược.
  • Tính dài hạn: Để xây dựng một chiến lược phát triển hiệu quả, cần phải đưa ra toàn bộ các vấn đề dài hạn và các nhiệm vụ ngắn hạn quyết định của doanh nghiệp. Việc thành công trong các nhiệm vụ ngắn hạn sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc và quan trọng cho việc thực hiện các vấn đề dài hạn. Bên cạnh đó, chiến lược cần định hướng mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai, nhưng cũng phải tập trung vào việc phát triển quy mô kinh doanh vừa và nhỏ hiện tại của doanh nghiệp. Sự kết hợp này sẽ giúp tăng cường sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường.
  • Tính lựa chọn: Vì triển khai chiến lược có thể kéo dài từ 5 – 10 năm và nguồn lực của doanh nghiệp có sự biến động, tính lựa chọn là rất quan trọng. Nhà quản trị cần có khả năng đánh giá và lựa chọn những vấn đề quan trọng để giải quyết trước, đồng thời cân nhắc tất cả các yếu tố để tránh ảnh hưởng tới chiến lược tổng thể của doanh nghiệp.
  • Tính linh hoạt: Để phát triển và triển khai chiến lược một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần có tính linh hoạt, có khả năng thay đổi và điều chỉnh phù hợp để đáp ứng xu hướng, bối cảnh mới cũng như nhu cầu của khách hàng. Việc đảm bảo tính linh hoạt này sẽ giúp doanh nghiệp đạt được sự tương thích với môi trường kinh doanh và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường.
  • Tính dài hạn: Để đạt được sự phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần phải đánh giá và lên kế hoạch cho cả các nhiệm vụ dài hạn và ngắn hạn. Những nhiệm vụ dài hạn thường đòi hỏi nhiều thời gian và tài nguyên để hoàn thành, trong khi các nhiệm vụ ngắn hạn lại cần được triển khai nhanh chóng và hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn. Việc cân bằng giữa các nhiệm vụ này là rất quan trọng trong chiến lược phát triển để đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững của doanh nghiệp.
  • Tính thời đại: Trong bối cảnh của sự phát triển toàn cầu và hội nhập kinh tế, việc tính toán đúng thời đại là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần tập trung vào khả năng liên kết trong chiến lược của mình để đạt được mục tiêu phát triển của đất nước và khai thác cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh quốc tế.
  • Tính cụ thể và định lượng: Tính chính xác được thể hiện trong việc lập kế hoạch chiến lược tập trung vào các vấn đề trọng yếu liên quan trực tiếp đến hoạt động phát triển của doanh nghiệp. Tính định lượng nhằm xác định mục tiêu tổng quát và dự đoán trước các chỉ tiêu cụ thể để phù hợp với chiến lược thực tế của nhà quản lý.

Có thể nói việc hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Quy trình này bao gồm các bước chi tiết và hệ thống, giúp định hướng phát triển đúng đắn và chuyển đổi mục tiêu từ lý tưởng thành hiện thực. Điều này đóng góp rất lớn vào sự phát triển của công ty trong giai đoạn chiến lược cụ thể.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chiến lược và truyền thông –  quảng cáo hãy để lại thông tin Nest Insight sẽ liên hệ lại và hỗ trợ cho bạn.

Nguyen Cong Tri

Nguyen Cong Tri

Tôi là Nguyễn Công Trí hiện là CEO/Founder Nest Insight, với kinh nghiệm tích luỹ hơn 10 năm qua trong lĩnh vực Digital Marketing. Tôi hy vọng sẽ trở thành đối tác Digital Marketing hiệu quả nhất cho doanh nghiệp và có thể tạo ra giá trị bền vững về Thương hiệu và Doanh thu thông qua các chiến lược marketing.

Trả lời