Rectangle 55

Mô Tả Dự Án

Qua những năm tháng tìm hiểu kiến thức trading, Mậu và Team mạnh dạn cho biên soạn và tóm tắt các Bí Kíp Trading thường gặp nhất trong các ấn phẩm dưới đây. Mong các bí kíp này sẽ giúp cho Anh Chị nắm bắt kiến thức nhanh chóng và đạt được lợi nhuận!

HẠNG MỤC DỰ ÁN

  • Phát triển chiến lược
  • Sáng tạo nội dung
  • Quản lý quảng cáo

KẾT QUẢ DỰ ÁN

Hoàn thành đầy đủ các hạng mục công việc, đảm bảo KPI cho khách hàng.

  • Phát triển chiến lược
  • Sáng tạo nội dung
  • Quản lý quảng cáo